درباره موسسه مداپا

babak_info   August 10, 2016   Comments Off on درباره موسسه مداپا

درباره مرکز همودیالیز موسسه خیریه درمانی آموزشی پژوهشی حاج رضا ابراهیمی، یا مرکز همودیالیز خیریه حاج رضا ابراهیمی واقع در شهر صدرا، در زمینی به وسعت یازده هزار متر مربع واقع گردیده است که از این مساحت حدود شش هزار متر مربع زیر بنا و پنج هزار متر مربع فضای… Read more »

مداپا

babak_info   July 13, 2015   Comments Off on مداپا

مداپا سرنام (مخفف) جمله زیر می باشد: موسسه یا مرکز درمانی، آموزشی پژوهشی همودیالیز خیریه حاج رضا ابراهیمی این مرکز درمانی در شهر جدید صدرای شیراز، در استان فارس قرار دارد. این مرکز در سال 1368 افتتاح و با هشتاد تخت دیالیز فعال تا به امروز مطابق نیت خیر آن… Read more »